Jézus Szíve Római Katolikus templom
"Laudatur Jesus Christus. In Aeternum. Amen."

A Te házad otthonunk,
Urunk Jézus itt vagyunk,
Hogy szolgáljunk oltárodnál,
téged, aki megváltottál.
Magasztalja nevedet szívünkben a szeretet
Meg ne bántsunk soha többé,
Tégy minket hű gyermekeddé. Ámen.
Szent Tarziciusz, a ministránsok védőszentje, könyörögj érettünk!
Ámen!

Ima Ministrálás Után

Jézus, édes örömöm,
Jóságodat köszönöm,
Szolgálhattam oltárodnál,
Kegyelmeddel megváltottál.
Ha most házad elhagyom,
Kísérj minden utamon.
Meg ne bántsam soha orcád,
Add, hogy méltó legyek hozzád. Ámen.
Szent Tarziciusz, a ministránsok védőszentje, könyörögj érettünk!
Ámen!

Más Ministráns Imák:

Mise előtt:
Jézusom most ministrálok, áhítattal eléd álok, örvendezik szívem - lelkem
színed elé eljöhettem. Bűneimet nagyon bánom, megbocsátó szódat várom. E
szentmisét felajánlom, szájon reám szent áldásod.Ámen.

Mise után:
Deo gratias! Szolgáltalak Uram, Téged, Jó Istenem, hála Néked! Ha vétkeztem
megbocsássad, el ne hagyjad hű szolgádat! Ámen.

 

 

 

Mise előtt: Úr Jézus te Szent Tarzíciusnak erőt adtál, hogy téged vére
árán hősiesen védelmezzen. Segítsd úgy végezni szolgálatunkat, hogy egykor
menyei oltárodnál szolgálhassunk. Ámen.

Mise után: Úr Jézus! Megengedted nekünk, hogy oltárodnál szolgálhassunk. Bocsásd meg fegyelmezettlenségünket és segíts, hogy egész életünkbe
szolgálhassunk neked. Ámen.

 

 

 

Mise előtt:

 

Nyisd meg Uram ajkunkat szent neved dicséretére és tisztítsd meg
szívünket minden hiú és vétkes gondolattól, hogy szent oltárodnál Neked
méltóan szolgálhassunk és Téged örök szeretettel szeretni méltók
legyünk. Amen

 

utána:

 


Isten, kinek irgalma határtalan és jóságának kincse végtelen, hálát
adunk szent fölségednek minden ajándékodért, melyekben szent oltárodnál
részesültünk. Amen

 

 

 

 

 

Örömmel szolgáljatok az Úrnak lépjetek színe elé !
Könyörögjünk!

 

Istenünk ki megengeded nekünk hogy angyalaid társaságában
szolgáljunk neked. Bocsásd meg elkövettet mulasztásainkat és és figyelmetlenségeinket!
Szent Tarziciusz és Savio Szent Domokos ministránsok védöszentjei
könyörögjetek érettünk!

Hírek

  • Szentmise

    Minden szombaton 15:00 órától szentmise lesz a bucsai katolikus templomban.

    Tisztelettel: Lengyel Antal, Hüse József

Asztali nézet